HATSUKOI
Amazon

2011.05.18
YCCW-10129
¥2,300 + 税

 1. JOY
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto Cello:Tokuzawa Seigen
 2. Ring of tales
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto
 3. Precious
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto
 4. Interlude – Lacryma Dancer
  Music:Dave Liang & Miu Sakamoto
 5. Let You Go
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto Cello:Tokuzawa Seigen
 6. True voice
  Words:Miu Sakamoto Music:Tetsuya Komuro
 7. Accidental Merry-go-round
  Music:Dave Liang & Miu Sakamoto Tabla:U-zhaan
 8. Silent dancer
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto Cello:Tokuzawa Seigen
 9. Everything is new
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto
 10. Ring of tales(Lily Star Fiddle Remix)
  Words:Miu Sakamoto Music:Dave Liang & Miu Sakamoto